ویژه هواپیمائی ماهان

برای اطلاعات بیشتر و به روزتر به وبسایت جدید بیمه ماهان فرزام مراجعه فرمایید: http://farzaminsurance.com

 

همکار محترم شرکت هواپیمائی ماهان

شما در این قسمت می توانید از نحوه استفاده از بیمه نامه های مختلف آشنا و از مزایای آن بهره مند شوید
. 

لينک هاي مرتبط با اين بخش
 راهنمای استفاده از بیمه تکمیلی درمان فرزام
 جدول تعهدات بیمه درمان تکمیلی پارسیان برای پرسنل ماهان 93-94
 راهنمای دریافت خسارت درمان هواپیمائی ماهان
 راهنمای دریافت خسارت بیمه عمر و حوادث گروهی ماهان
 لیست مراکز طرف قرارداد با بیمه پارسیان
 راهنمای دریافت معرفینامه درمانی
 کنترل اطلاعات ثبت نام درمان تکمیلی پرسنل ماهان
 جدول تعهدات بیمه درمان تکمیلی پارسیان برای پرسنل ماهان 94-95
 جدول تعهدات بیمه درمان تکمیلی پارسیان برای پرسنل ماهان 95-96
 راهنمای صدور بیمه نامه های خودرو
 بیمه نامه شخص ثالث شرکت بیمه پارسیان
 بیمه نامه بدنه شرکت بیمه پارسیان
 راهنمای صدور بیمه نامه آتش سوزی