ویژه هواپیمائی ماهان

همکار محترم شرکت هواپیمائی ماهان

شما در این قسمت می توانید از نحوه استفاده از بیمه نامه های مختلف آشنا و از مزایای آن بهره مند شوید
. همکار محترم شرکت هواپیمائی ماهان:
خواهشمند است به منظور استفاده از سرویس بیمه تکمیلی اطلاعات شناسنامه ای و کارت ملی خود و افراد تحت تکفل خود را به همکاران خود در سرویس بیمه فرزام مستقر در ساختمان مرکز آموزش ارائه نمایید.

لينک هاي مرتبط با اين بخش
 راهنمای استفاده از بیمه تکمیلی درمان فرزام
 جدول تعهدات بیمه درمان تکمیلی پارسیان برای پرسنل ماهان
 راهنمای دریافت خسارت درمان هواپیمائی ماهان
 راهنمای دریافت خسارت بیمه عمر و حوادث گروهی ماهان
 لیست مراکز طرف قرارداد با بیمه پارسیان
 راهنمای دریافت معرفینامه درمانی
 راهنمای صدور بیمه نامه های خودرو
 بیمه نامه شخص ثالث شرکت بیمه پارسیان
 بیمه نامه بدنه شرکت بیمه پارسیان
 راهنمای صدور بیمه نامه آتش سوزی