ویژه هواپیمائی ماهان

همکار محترم شرکت هواپیمائی ماهان

شما در این قسمت می توانید از نحوه استفاده از بیمه نامه های مختلف آشنا و از مزایای آن بهره مند شوید.


 
همکار محترم شرکت هواپیمائی ماهان:
خواهشمند است به منظور استفاده از سرویس بیمه تکملی اطلاعات شناسنامه ای و کارت ملی خود و افراد تحت تکفل خود را به همکاران خود در سرویس بیمه فرزام مستقر در ساختمان مرکز آموزش ارائه نمایید.

لينک هاي مرتبط با اين بخش
 راهنمای استفاده از بیمه تکمیلی درمان فرزام
 شرایط و مدارک مورد نیاز برای عضویت در بیمه تکمیلی فرزام
 نحوه صدور معرفی نامه برای مراکز طرف قرارداد
 مدارک مورد نیاز و نحوه دریافت خسارت بیمه تکملی درمان
 دستورالعمل اجرائی جهت پرداخت هزینه های دندانپزشکی
 اسامی پرونده های عودتی بیمه تکمیلی
 لیست مراکز طرف قرارداد با بیمه پارسیان
 راهنمای صدور بیمه نامه های خودرو
 بیمه نامه شخص ثالث شرکت بیمه پارسیان
 بیمه نامه بدنه شرکت بیمه پارسیان